کارگزاری سهام بارز
1399/10/29
12:58
#دلار طبق تحلیل چند ماه گذشته ، دلار پس از عبور از محدوده حمایت ۲۳۰۰۰ تومان با حمایت مهم محدوده ۲۱۰۰۰ تومان روبرو خواهد شد‌. تحلیل جدید ارایه خوا...

#دلار


طبق تحلیل چند ماه گذشته ، دلار پس از عبور از محدوده حمایت ۲۳۰۰۰ تومان با حمایت مهم محدوده ۲۱۰۰۰ تومان روبرو خواهد شد.تحلیل جدید ارایه خواهد شد..
انتهای خبر

0
0