بتاسهم
1399/10/03
23:18
#ثفارس قرارداد تهیه و ساخت اسکلت پروژه مجتمع تجاری اداری محله ای آسمان صدرا توسط شرکت ارگ مشاهیر کهن

#ثفارس قرارداد تهیه و ساخت اسکلت پروژه مجتمع تجاری اداری محله ای آسمان صدرا توسط شرکت ارگ مشاهیر کهن


انتهای خبر

0
0