کارگزاری آبان
1399/11/14
10:42
📈قندی ها نیز با معاملاتی نوسانی همراه اند.#قثابت, #قصفها, #قچار, #قشير و #قمرو با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.#قنيشا, #قنقش, #قلرست و #قپيرا نما...

📈قندی ها نیز با معاملاتی نوسانی همراه اند.#قثابت, #قصفها, #قچار, #قشیر و #قمرو با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.#قنیشا, #قنقش, #قلرست و #قپیرا نمادهای پر عرضه ی گروه اند.


انتهای خبر

0
0