بولتن اقتصادی
1399/10/28
11:51
#قطع ۱۲۰ هزار پایانه #فروشگاهی فاقد پرونده #مالیاتی تا ۲۵ دی ماه ▫️معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت تا تاریخ ۲۵ دی‌ماه امسال، ۱۲۰ هزار پایانه ...

#قطع ۱۲۰ هزار پایانه #فروشگاهی فاقد پرونده #مالیاتی تا ۲۵ دی ماه▫️معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت تا تاریخ ۲۵ دی‌ماه امسال، ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

انتهای خبر

0
0