بتاسهم
1399/08/25
12:36
فولاد بوتياي ايرانيان از زیر مجموعه های بازار #میدکو در 6 ماهه 1219 میلیارد ریال سود خالص داشته است و مدت مشابه این عدد 778 میلیارد ریال بوده است

فولاد بوتیای ایرانیان از زیر مجموعه های بازار #میدکو در ۶ ماهه ۱۲۱۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است و مدت مشابه این عدد ۷۷۸ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0