بورس۲۴
1401/01/28
12:25
کاهش ۹۴ درصدی سود در «وثنو»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۹ ریال سود محقق کرد .

کاهش 94 درصدی سود در «وثنو»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۲۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۹۴ درصدی داشت. درامدهای عملیاتی با کاهش ۸۳ درصدی به ۱۳ میلیارد تومان رسید.


وث
انتهای خبر

0
0