پایگاه خبری انتخاب
1399/08/11
22:00
سفیر آمریکا در تل‌آویو: 🔹 ما در چهار سال ریاست ترامپ در خاورمیانه صلح ایجاد کردیم 🔹 رئیس جمهور چنان فشاری بر ایران اعمال کرده که آنها تنها امیدو...

سفیر آمریکا در تل‌آویو:


🔹 ما در چهار سال ریاست ترامپ در خاورمیانه صلح ایجاد کردیم🔹 رییس جمهور چنان فشاری بر ایران اعمال کرده که آنها تنها امیدوارند او ببازدجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RZm


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0