بورس۲۴
1400/10/05
16:04
تمدید فرصت اعطا شده به «افق»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اعلام نمود با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۳۰۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰.۹.۲۲ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود

انتهای خبر

0
0