کانال کدال
1399/08/12
15:39
‍ 📊 نماد : شگويا 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت: پتروشيمي تندگويان 📋 شگويا زیر ذره بین: 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 25....

📊 نماد : شگویا📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: پتروشیمی تندگویان📋 شگویا زیر ذره بین:۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۲۵.۳۹ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۲.۳۸ می باشد بالاتر است.


۲️⃣:سود خالص شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۳ درصدی را نشان می دهد.


۳️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۳۱۲ ریال است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته است.


۴️⃣:میانگین ۲ ساله سود نقدی شرکت برابر ۲۶۷ ریال می باشد و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۴۱۰ ریال می باشد که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۶۴٪ است.


۵️⃣:بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است ولی بازدهی یک ساله سهم مثبت است اما در قیاس با سایر شرکت های بورسی جذابیتی ندارد.✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شگویا #نسبت_بنیادی #زیر_ذره_بین➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔:انتهای خبر

0
0