بورس نامه
1399/08/12
09:18
تورم فرانسه صفر شد 🔹تورم ماهانه فرانسه نیز به سطح منفی رسید. 🔹نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل...

تورم فرانسه صفر شد


🔹تورم ماهانه فرانسه نیز به سطح منفی رسید.🔹نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به صفر درصد رسید که این نرخ تورم، یکی از کمترین تورم های ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است
www.boursenameh.comانتهای خبر

0
0