آواتحلیل
1400/09/07
15:35
#بررسی_گزارش_کدال #کچاد ✅ کچاد در آبان ماه به فروش 3700 میلیارد تومانی رسیده که 7 درصد نسبت به مهر ماه کاهش داشته اما در مقایسه با متوسط هفت ماه گ...

#بررسی_گزارش_کدال #کچاد✅ کچاد در آبان ماه به فروش ۳۷۰۰ میلیارد تومانی رسیده که ۷ درصد نسبت به مهر ماه کاهش داشته اما در مقایسه با متوسط هفت ماه گذشته، ۲ درصد بیشتر است.✅ فروش مقداری کنسانتره، گندله و شمش فولاد به ترتیب ۵۷۱، ۱۸۵ و ۷۰ هزار تن گزارش شده است. فروش کنسانتره ۸ درصد افزایش داشته اما فروش گندله و شمش به ترتیب ۲۷ و ۱۹ درصد کاهش داشته اند.✅ نرخ فروش کنسانتره و گندله نسبت به ماه گذشته ۳ درصد رشد داشته اند. اما نرخ فروش شمش نسبت به مهر ماه ۷ درصد و نسبت به متوسط هفت ماه قبلی ۱۱ درصد رشد داشته است.✅ مجموع فروش هشت ماهه شرکت بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۳۱ درصد از مدت مشابه سال پیش بیشتر است. طی این مدت مقدار تولید و فروش محصولات شرکت به ترتیب ۹ و ۷ درصد رشد داشته است.📉 قیمت سهم ۲۷۸۷ تومان و بازدهی یک ماهه آن ۲ درصد بوده است...انتهای خبر

0
0