محسن حسنلو
1399/10/07
08:57
#فخاس 💢 فولاد خراسان 💢 سهم در گام حرکتی آخر ۱۶۰ درصد رشد داشته و در اصلاح اخیر در ۴ ماه اصلاحی ضعیفی نسبت به رشد گام حرکتی داشته است و الان سهم ب...

#فخاس💢 فولاد خراسان 💢سهم در گام حرکتی آخر ۱۶۰ درصد رشد داشته و در اصلاح اخیر در ۴ ماه اصلاحی ضعیفی نسبت به رشد گام حرکتی داشته است و الان سهم با ورود نقدینگی منتظر رشد خوب از سهم هستیم@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0