تحلیل برای سود
1400/10/04
19:17
📜برخی اخبار برگزیده سامانه کدال در تاریخ 1400/10/04: 🔷#فروسیل 🔹موضوع: دریافت مجوز افزایش نرخ 🔹توضیح: شرکت فروسیلیسیم خمین مجوز افزایش نرخ انواع فر...

📜برخی اخبار برگزیده سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴:🔷#فروسیل


🔹موضوع: دریافت مجوز افزایش نرخ


🔹توضیح: شرکت فروسیلیسیم خمین مجوز افزایش نرخ انواع فروسیلیسیم از ۴۶۲،۶۰۰ ریال به ۵۴۱،۶۰۰ ریال را از انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و تصویب در هیات مدیره شرکت دریافت نمود.
🔷#فروس


🔹موضوع: دریافت مجوز افزایش نرخ


🔹توضیح: شرکت فروسیلیس ایران مجوز افزایش نرخ انواع فروسیلیسیم از ۴۶۲،۶۰۰ ریال به ۵۴۱،۶۰۰ ریال را از انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و تصویب در هیات مدیره شرکت دریافت نمود.
🔷 #وکغدیر


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۱۳،۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۴۲ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته است و در جهت جهت اصلاح و بهبود ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه، بهبود و افزایش شفافیت صورت‌های مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ پتانسیل لازم برای تداوم فعالیت شرکت می باشد.
🔷 #کگهر


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۲۵،۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۱۶۰ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است و در تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت و برگشت مجدد منابع مالی شرکت می‌باشد.
🔷 #وصنا


🔹موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


🔹توضیح: در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، افزایش سرمایه از مبلغ ۲،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال ( معادل ۸۵ درصد افزایش) از محل سود انباشته، در دستور کار این مجمع قرار گرفت.
🔷 #دتولید


🔹موضوع: دریافت مجوز افزایش نرخ


🔹توضیح: شرکت داروسازی تولید دارو اعلام کرد که برخی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.
🔷 #غگرجی


🔹موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


🔹توضیح: در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیسکوئیت گرجی، افزایش سرمایه از مبلغ ۳،۳۴۹،۷۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۳،۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال ( معادل ۱۲ درصد افزایش) از محل سود انباشته، در دستور کار این مجمع قرار گرفت.
🔷 #تاپیکو


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۸۱،۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۲۵ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است و در جهت جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده در شرکت‌های بورسی وغیر بورسی شرکت می باشد.

انتهای خبر

0
0