کافه بورس
1399/09/23
09:22
مصوبه مهم شورایعالی بورس: افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان. ا...

مصوبه مهم شورایعالی بورس:


افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان.


اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام به خرید سهام عدالتانتهای خبر

0
0