تجریش بورس
1399/09/18
12:04
شاهد افزایش عرضه ها در بازار هستیم اصلا جهت بازار مشخص نیست پس سعی کنید حد ضرر هاتون رو رعایت کنید بدون تعصب معامله کنید

شاهد افزایش عرضه ها در بازار هستیماصلا جهت بازار مشخص نیستپس سعی کنید حد ضرر هاتون رو رعایت کنید بدون تعصب معامله کنید

انتهای خبر

0
0