کارگزاری آبان
1400/04/13
09:04
📊#وثنو اطلاعیه 1400/04/13 *سرمایه گذاری ساختمان نوین* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فراخوان شناسایی رقابت کنندگان در خرید سهام- گ...

📊#وثنو


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳


*سرمایه گذاری ساختمان نوین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فراخوان شناسایی رقابت کنندگان در خرید سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0