اقتصاد آنلاین
1399/09/23
10:24
📌جهانگیری: روابط اقتصادی نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیرد معاون اول رییس جمهور: 🔹روابط اقتصادی نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیر...

📌جهانگیری: روابط اقتصادی نباید تحت تاثیر برخی مسایل سیاسی قرار گیردمعاون اول رییس جمهور:


🔹روابط اقتصادی نباید تحت تاثیر برخی مسایل سیاسی قرار گیرد.


🔹باید برای استمرار تحریم ها و یا لغو تحریم ها آمادگی و برنامه دقیق داشته باشیم.


🔹با فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با کشورهای اروپایی، باید توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند.
انتهای خبر

0
0