سیگنال طلایی
1399/08/18
12:42
روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کند رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 🔹سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از...

روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کندرییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:


🔹سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد.🔹دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند.🔹ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند.🔹مقاومت قهرمانانه ملت ایران اثبات کرد که سیاست فشار حداکثری محکوم به شکست است.🔹سیاست حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور با قوت دنبال می‌شود.

انتهای خبر

0
0