بتاسهم
1399/10/07
17:20
#وسپهر در اذر زیان خرید و فروش عمدتا ناشی از واگذاری گچساران شناسایی کرده است سهم تا اذر 1069087 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده

#وسپهر در اذر زیان خرید و فروش عمدتا ناشی از واگذاری گچساران شناسایی کرده است سهم تا اذر ۱۰۶۹۰۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده


انتهای خبر

0
0