کدال۳۶۰
1399/10/09
16:29
#خپارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس 1399-10-09 16:29:49 (707857)...

#خپارس


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۶:۲۹:۴۹ (۷۰۷۸۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0