بورس پرس
1399/09/23
09:54
انتقال ۲۰ میلیون سهم شرکت بورسی برای عملیات بازارگردانی

شرکت بورسی از انتقال ۲۰ میلیون سهم به صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا جهت عملیات بازارگردانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت حمل و نقل و بین المللی خلیج فارس از انتقال ۲۰ میلیون سهم به صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا جهت امر بازارگردانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.


براین اساس، محمد حسن اشرفیان مدیرعامل "حفارس" اعلام کرد: در راستای رعایت دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران ۲۰ میلیون سهم این شرکت جهت تخصیص بازارگردانی به صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در ۲۲ آذر انتقال یافت.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0