مهندسی مالی
1399/08/21
12:48
جو بایدن،علت اصلی ریزش دیوار هر کسی کوتاه باشه علت اصلی ریزش شناخته میشه درصورتی که............ یافتن مقصر عملا سرمایه از دست رفته را برگشت نمیدهد...

جو بایدن،علت اصلی ریزشدیوار هر کسی کوتاه باشه علت اصلی ریزش شناخته میشه درصورتی که ............ یافتن مقصر عملا سرمایه از دست رفته را برگشت نمیدهد به حساب تریدر========


پیشنهاد میشه چند پست بالاتر بخونید(چگونه در بازار سود کنیم و از دست سفته بازی رها بشیم متن ویلیام گن)

انتهای خبر

0
0