اقتصاد نیوز
1399/10/28
16:23
🔴ایران برجام را زنده نگه داشته است ظریف با خطاب کردن وزیر امورخارجه فرانسه: ▫️رهبران تروئیکای اروپایی برای انجام تعهدات خود در چارچوب برجام به امض...

🔴ایران برجام را زنده نگه داشته استظریف با خطاب کردن وزیر امورخارجه فرانسه:


▫️رهبران تروییکای اروپایی برای انجام تعهدات خود در چارچوب برجام به امضای مقامات اوفک متکی هستند - باید سیستم پرداخت ZILCH را برای حفظ برجام انجام می‌دادید.▫️ابتکار مرده امانویل ماکرون یا عدم پرداخت بدهی به دستور دادگاه توسط انگلیس را به خاطر دارید؟▫️ آقای لودریان، برجام به خاطر ایران زنده است، نه تروییکای اروپایی.@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0