کدال۳۶۰
1401/06/01
11:54
#اروند مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی اروند شرکت پتروشیمی اروند 1401-06-01 11:54:45 (927498) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#اروند


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی اروند شرکت پتروشیمی اروند۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۱:۵۴:۴۵ (۹۲۷۴۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0