بتاسهم
1401/06/02
00:00
وزیر اقتصاد: دولت سیزدهم شفافیت را ابتدا از خودش شروع کرد 🔹بزودی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها به صورت شفاف منتشرخواهد شد.

وزیر اقتصاد: دولت سیزدهم شفافیت را ابتدا از خودش شروع کرد


🔹بزودی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها به صورت شفاف منتشرخواهد شد.انتهای خبر

0
0