کدال۳۶۰
1400/09/03
18:00
#سفار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/08/30 ▪️ شرکت سیمان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 229,901 میلیون ریال از م...

#سفار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰▪️ شرکت سیمان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ معادل ۲۲۹,۹۰۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۴٪ افزایش داشته است.▪️«سفار» با سرمایه ثبت شده ۲۳۳,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۷۶۷,۶۲۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۱۸:۰۰:۳۴ (۸۲۲۱۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0