بورس۲۴
1400/04/08
12:21
بررسی تغییرات پرتفوی در «وامین»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز در خرداد ماه حدود ۱ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز در خرداد ماه حدود ۱ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.


انتهای خبر

0
0