پایگاه خبری انتخاب
1399/08/12
23:44
نشریه هیل: ترامپ می گوید اگر واکسن[کرونا] می خواهید، به من رای دهید/ انتخاب 🔻اخبار لحظه به لحظه از انتخابات آمریکا را در لینک زیر در «انتخاب» بخوا...

نشریه هیل:


ترامپ می گوید اگر واکسن[کرونا] می خواهید، به من رای دهید/ انتخاب🔻اخبار لحظه به لحظه از انتخابات آمریکا را در لینک زیر در «انتخاب» بخوانید


entekhab.ir/۰۰۲Rb۵


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0