بااقتصاد
1401/04/01
19:22
نماد حکشتی بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد حکشتی در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۴۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد حکشتی در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۴۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۴۸ میلیون تومان و میانگین فروش نیز ۲۶ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۱۱ میلیارد تومان وارد این نماد کرده‌اند.


بعد از حکشتی نمادهای خگستر و خودرو به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۹۷ و ۶۸ میلیارد توان توانستند بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کنند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0