آواتحلیل
1401/02/29
19:00
#بررسی_گزارش_کدال #فسرب ✅ شرکت ملی سرب و روی ایران در سال 1400 به سود 113 میلیارد تومانی، معادل 103 ریال به ازای هر سهم دست یافت که 20 درصد کمتر...

#بررسی_گزارش_کدال #فسرب✅ شرکت ملی سرب و روی ایران در سال ۱۴۰۰ به سود ۱۱۳ میلیارد تومانی، معادل ۱۰۳ ریال به ازای هر سهم دست یافت که ۲۰ درصد کمتر از سال مالی گذشته بوده است. مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۶۲۲ میلیارد تومان رسید. همچنین حاشیه سود ناخالص شرکت برابر با ۲۰ درصد بوده در حالی که در سال مالی گذشته برابر با ۳۸ درصد بوده است.✅ فسرب در زمستان حدود ۳۶ ریال به ازای هر سهم سود ساخت درحالیکه سود فصول بهار، تابستان و پاییز این شرکت به ترتیب برابر ۳۶، ۸ و ۲۳ ریال به ازای هر سهم بوده است.✅ فروش فصل زمستان ۲۳ درصد کمتر از فروش پاییز و برابر با ۱۴۶ میلیارد تومان بود. حاشیه سود ناخالص فصل زمستان شرکت معادل ۱۷.۶ درصد گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص در فصول بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر ۳۱.۸ ، ۱۲.۲ و ۱۷.۶ درصد بوده است.📉 قیمت سهم برابر ۱۹۲ تومان می باشد و در در سه ماه گذشته ۵۳ درصد رشد داشته است...انتهای خبر

0
0