اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/05/25
19:14
✅ «لکما» برنده یک مناقصه شد شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود به استناد نامه شرکت ارتباطات سیار ایران برنده بخش دوم از مناقصه شماره ٩/١۴...

✅ «لکما» برنده یک مناقصه شدشرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود به استناد نامه شرکت ارتباطات سیار ایران برنده بخش دوم از مناقصه شماره ۹/۱۴۰۰ با موضوع" خرید ۷۰۰ دستگاه کولر صنعتی ۱۸۰۰ AC-BTU بصورت دو بخشی مساوی (هر بخش ۳۵۰ دستگاه) " با ارزش کل ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای ۳۵۰ کولر (بخش دوم) گردیده است. لازم به ذکر است که نتایج این مناقصه در صورتهای مالی شرکت منعکس خواهد شد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0