بورس نامه
1399/08/19
08:49
#فملی هم در کف قیمت خریدار داره✅ البته حال کامودیتی در جهان خوبه ، در ایران یکم فرق داره! مس جهان مسه، مس ایران حلب... www.boursenameh.com

#فملی هم در کف قیمت خریدار داره✅البته حال کامودیتی در جهان خوبه ، در ایران یکم فرق داره!


مس جهان مسه، مس ایران حلب...
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0