کدال۳۶۰
1399/11/13
15:35
#پارتین اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت جسورانه پارتیان ▪️ شرکت جسورانه پارتیان در دو...

#پارتین


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت جسورانه پارتیان
▪️ شرکت جسورانه پارتیان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «پارتین» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۵:۳۵:۵۲ (۷۱۸۰۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0