حامیان بورس ایران
1401/06/03
11:47
#خودرو #خساپا رونمایی از اولین خودروی اقتصادی و امضا تفاهم نامه مشترک همکاری بین مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در حضور وزیر صمت ✍ پی نوشت : تول...

#خودرو #خساپارونمایی از اولین خودروی اقتصادی و امضا تفاهم نامه مشترک همکاری بین مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در حضور وزیر صمت✍ پی نوشت : تولید خودروی مشترک بین آبی پوشان و نارنجی پوشان جاده مخصوص ، باعث کاهش هزینه های تولید در هر دو خودروساز خواهد شدانتهای خبر

0
0