کارگزاری آبان
1399/09/23
07:56
📊#کگاز اطلاعیه 99/09/22 *شیشه و گاز* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#کگاز


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۲


*شیشه و گاز*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0