کدال۳۶۰
1401/02/10
09:09
#اعتلا اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-117 مورخ 1400/07/10و بر ...

#اعتلا


اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۸۵۳,۴۵۱,۹۹۲ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۶,۵۴۸,۰۰۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۰۹:۰۹:۵۱ (۸۷۶۳۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0