کانال کدال
1400/03/20
10:02
📊 نماد: غگز 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: گز سکه ✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با...

📊 نماد : غگز📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : گز سکه✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۴۰٪)


از مبلغ ۵۷,۶۰۱ میلیون ریال به مبلغ ۸۰,۸۹۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۳٪)


از مبلغ منفی (۳۳,۱۸۲) میلیون ریال به مبلغ منفی (۲۸,۹۷۸) میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۱۳٪)


تحقق سود منفی (۵۸۹) ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۱۹+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۵٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۲۷٪)


علت افزایش: افزایش سرمایه در جریان🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۳۹۹٪)


علت رشد : جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غگز #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲۳:۳۵:۱۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0