وفابورس
1400/05/24
22:21
🔴 سلیمه مزاری فرماندار زن شهرستان کنت اسیر طالبان شد سلیمه از معدود مقامات دولتی بود که تا آخرین لحظات زیر بار تجاوز طالبان نرفت و خود برای دفاع ا...

🔴 سلیمه مزاری فرماندار زن شهرستان کنت اسیر طالبان شدسلیمه از معدود مقامات دولتی بود که تا آخرین لحظات زیر بار تجاوز طالبان نرفت و خود برای دفاع از کشورش سلاح به دست گرفت.او سال ۵۹ در تهران متولد شده و فارغ التحصیل جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی است.انتهای خبر

0
0