بتاسهم
1399/10/10
11:06
#وپست در 6 ماهه 690 ریال سود داشته و در 9 ماهه این عدد با رشدی خوب به 1700 ریال رسیده است

#وپست در ۶ ماهه ۶۹۰ ریال سود داشته و در ۹ ماهه این عدد با رشدی خوب به ۱۷۰۰ ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0