بولتن اقتصادی
1399/11/12
12:44
نمکی: نگران خیز چهارم کرونا در کشور هستیم وزیر بهداشت: 🔹باید خانه به خانه به دنبال ویروس کرونا برویم و تست بگیریم. 🔹نگران خیز چهارم کرونا در کشور...

نمکی: نگران خیز چهارم کرونا در کشور هستیموزیر بهداشت:


🔹باید خانه به خانه به دنبال ویروس کرونا برویم و تست بگیریم.🔹نگران خیز چهارم کرونا در کشور هستیم؛ در این موج هم شیوع و سرایت شدید‌تر خواهد بود و هم پیک‌ها ارتفاع بلندتری خواهند داشت.

انتهای خبر

0
0