همفکران
1401/05/30
20:19
#کدال #شفاف_سازی #غزر 📌تغییر در جزئیات افزایش سرمایه به استحضار می رساند پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و اتخاذ تصمیم هیئت مدیره مبنی ب...

#کدال


#شفاف_سازی


#غزر📌تغییر در جزئیات افزایش سرمایهبه استحضار می رساند پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و اتخاذ تصمیم هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در گزارش حسابرسی و صورت های مالی این شرکت جهت استفاده از ظرفیت قانونی بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افشاء شده است و در جهت تسهیل امور، گزارش افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها ادغام شده و به محض اخذ نظر حسابرس از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0