بتاسهم
1399/11/08
20:11
#دریشمک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شيراز ،ميدان دانشجو ، خيابان ساحلي غربي ...

#دریشمک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در استان فارس ،شهر شیراز به آدرس شیراز ،میدان دانشجو ، خیابان ساحلی غربی ، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0