بتاسهم
1399/10/29
08:55
مجوز افزایش سرمایه 78% #دشیمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جلوگيري از خروج وجه نقد و اصلاح ساختار مالي صادر شد

مجوز افزایش سرمایه ۷۸٪ #دشیمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد و اصلاح ساختار مالی صادر شد


انتهای خبر

0
0