کدال۳۶۰
1401/03/17
16:28
#وکبهمن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با فایل...

#وکبهمن


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۶:۲۹:۴۲ (۸۹۳۴۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0