بورس۲۴
1400/10/05
14:30
ارزش پرتفوی بورسی «وسکاب»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در آذر ماه ۶۷ میلیارد تومان سود از معاملات خود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۴۳۱۴ میلیارد تومان رسید.

انتهای خبر

0
0