محمود رحمانی
1399/10/29
11:39
شواری عالی بورس : ▫️بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصد تشکیل میشود ▫️نماد های (خودرو ، شستا ، شپنا ، فولاد ) این بازار را تشکیل میدهند و از رو...

شواری عالی بورس :▫️بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصد تشکیل میشود▫️نماد های (خودرو ، شستا ، شپنا ، فولاد ) این بازار را تشکیل میدهند و از روز شنبه دامنه نوسان انها ۱۰ درصد می باشد.

انتهای خبر

0
0