کدال۳۶۰
1401/03/07
11:24
#قتربت توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 884020در تاریخ 1401/02/30 به استحضار می رسان...

#قتربت


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۴۰۲۰در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ به استحضار می رساند اطلاعاتی توضیحی بپیوست تقدیم است.
۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۱:۲۴:۵۱ (۸۸۸۵۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0