بورس۲۴
1401/01/20
18:34
«حفاری»در ۱۲ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حفاری شمال گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه خود را منتشر کرد.

«حفاری»در 12 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حفاری شمال گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۷۵۶ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است.


حفاری
انتهای خبر

0
0