بورس۲۴
1401/02/31
13:51
سهامداران «فگستر» در جریان آخرین وضعیت فعالیت شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۱۴۲ ریال سود محقق کرد.

سهامداران «فگستر» در جریان آخرین وضعیت فعالیت شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۱۴۲ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۸۱ درصدی به ۵۴ میلیارد تومان و سود خالص به ۵۷ میلیارد تومان رسید.فگستر
انتهای خبر

0
0