بتاسهم
1401/01/03
16:53
#سدور خطی پیش نمی رود فروش سهم در اذر به 469 میلیارد ریالی رسیده و دی افت کرده و 287 میلیارد ریال شده است در بهمن به 337 میلیارد ریال رسید و اس...

#سدور خطی پیش نمی رود


فروش سهم در اذر به ۴۶۹ میلیارد ریالی رسیده و دی افت کرده و ۲۸۷ میلیارد ریال شده است در بهمن به ۳۳۷ میلیارد ریال رسید و اسفند با رشدی خوب ۵۷۲ میلیارد ریال فروش داشت


۱۲ ماهه ۴۰۳۲ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه سال قبل این عدد۲۴۶۹ میلیارد ریال بود.انتهای خبر

0
0